Alla de faktaböcker jag varit med att ta fram har gett mig år av erfarenhet som skrivcoach. Men det är ju inte bara författare som skriver.

Skrivcoachning

Varje projekt är unikt, men att hålla tidplaner och ekonomiska ramar samt att informera arbetsgrupp och beställare om hur arbetet framskrider är gemensamt för alla projekt.

Projektledning

Min roll som projektledare paras oftast med rollen som copy, skribent eller redaktör i de produktioner jag är en del av.

Produktion

PS.

Målgrupp och behov är alltid grunden. Budskap och innehåll anpassas efter målgruppen. Struktur gör komplex kunskap begriplig. Rytm i form och uttryck gör budskapet lockande. Lätthet i anslaget som kontrast till ett faktaspäckat innehåll är befriande. Omsorg om människor, helhet och detaljer gör arbetet angeläget.

Mentor Sverige

Mentor är en ideell organisation som jobbar med mentorskap för unga mellan 13 och 17 år. Deras vision är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt. Det vill jag vara en del av, därför har jag varit ute och pratat i skolor om mitt jobb och även påbörjat processen för att bli mentor åt en ungdom.