Alla de faktaböcker jag varit med att ta fram har gett mig år av erfarenhet som skrivcoach. Men det är ju inte bara författare som skriver.

Skrivcoachning

Varje projekt är unikt, men att hålla tidplaner och ekonomiska ramar samt att informera arbetsgrupp och beställare om hur arbetet framskrider är gemensamt för alla projekt.

Projektledning

Min roll som projektledare paras oftast med rollen som copy, skribent eller redaktör i de produktioner jag är en del av.

Produktion

Kunder

Privata företag, offentliga organisationer och enskilda personer har förmedlat sin kunskap och sitt budskap med min hjälp. Det är vanligt att det börjar med något litet och slutar i något större – eller tvärtom. Min erfarenhet är att man behöver tänka strategiskt även för enklare produktioner om den ska bli effektiv.

Det här och mycket mer

kunder-drottningholm

Projektledare för ny skyltning ute på Drottningholm samt utveckling av digital plattform med tematiska promenader i Sveriges första världsarv. Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk.

Utvecklare: Mobile Storytelling.

Boktrave 514x438

Produktion av faktaböcker, tidningar, appar, berättande skyltar, marknadsmaterial med mera. Uppdragsgivare Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta, Natur & Kultur, Lind & Co, Statens fastighetsverk, Nacka kommun, Strängnäs stift med flera.

Skrivarkurs 514x438 ny

Skrivcoachning för lönekonsulter och andra som vill bli medvetna om vad man behöver tänka på när man förmedlar sin kunskap skriftligt i sitt jobb. Uppdragsgivare: Srf konsulter, Strängnäs stift med flera.